Video thi tuyển đơn hàng giàn giáo tại trung tâm TTC Việt Nam

726

Video thi tuyển tay nghề lắp giáp giàn giáo tại Công ty cổ phần nhân lực TTC Việt Nam. Mọi người chưa biết thi đơn hàng giàn giáo xem tại đây nhé.

Xem thêm: Tổng hợp các đơn hàng xây dựng lương cao 2017

Bình luận: