Video lao động đi làm việc tại Macao

2237

Thông tin xuất khẩu lao động Macao . Hình ảnh tư liệu được quay tại Macao, lao động sinh sống và làm việc tại Macao. Tuyển dụng đi xuất khẩu lao động Macao.

https://youtu.be/EbZTRCTgZYw

Bình luận:

Please enter your comment!
Please enter your name here