Tổng hợp các đơn hàng xây dựng lương cao,phí thấp,bay nhanh

1077

Thông báo tuyển lao động xây dựng đi làm việc tại Nhật Bản lương cao,phí thấp,bay nhanh

     Xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành xây dựng là một trong những ngành được các nghiệp đoàn tuyển trọn nhiều nhất. Để chuẩn bị cho thế vận hội Olympic 2020 , phía Nhật Bản cần rất nhiều lao động có tay nghề xây dựng sang làm việc để có thể hoàn thành tốt các dự án xây dựng phục vụ cho Olympic 2020. Đây là cơ hội cho các lao động có tay nghề xây dựng mong muốn đi làm việc tại Nhật Bản.

Thông tin chi tiết các đơn hàng xây dựng

1: Giàn giáo

Nơi làm việc Toyama
Nội dung công việc Xây dựng – Giàn giáo
Giới tính Nam
Số lượng 24 người
Độ tuổi 19 – 28
Tay nghề/ Trình độ Xây dựng/ Cấp 3
Yêu cầu khác Không
Yêu cầu đặc biệt Không sợ độ cao
Hình thức tuyển Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản 135.672Y

Trợ cấp đào tạo tháng đầu

60.000Y
Thời gian thi tuyển 19/01/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến 07/2017
Lịch chốt danh sách tham gia 11/01/2017

2: Xây dựng , Xây trát

Nơi làm việc Kumamoto
Nội dung công việc Xây trát
Giới tính Nam
Số lượng 18
Độ tuổi 20 – 30
Tay nghề/ Trình độ Xây dựng/ Cấp 3
Yêu cầu khác Không
Yêu cầu đặc biệt Không sợ độ cao
Hình thức tuyển Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản 123.933Y

Trợ cấp đào tạo tháng đầu

60.000Y
Thời gian thi tuyển 18/01/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến 07/2017
Lịch chốt danh sách tham gia 13/01/2017

3:Xây dựng – Lắp ván khuôn

Nơi làm việc Aichi
Nội dung công việc Lắp ván khuôn
Giới tính Nam
Số lượng 30
Độ tuổi 20 – 28
Tay nghề/ Trình độ Xây dựng/ Cấp 3
Yêu cầu khác Không
Yêu cầu đặc biệt Không
Hình thức tuyển Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản 134.520Y

Trợ cấp đào tạo tháng đầu

60.000Y
Thời gian thi tuyển 18/01/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến 05/2017
Lịch chốt danh sách tham gia 25/01/2017

4:Xây dựng – Xây trát

Nơi làm việc Aichi
Nội dung công việc Xây trát
Giới tính Nam
Số lượng 18
Độ tuổi 20 – 30
Tay nghề/ Trình độ Xây dựng/ Cấp 3
Yêu cầu khác Không
Yêu cầu đặc biệt Không sợ độ cao
Hình thức tuyển Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản 130.520Y

Trợ cấp đào tạo tháng đầu

60.000Y
Thời gian thi tuyển 25/01/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến 05/2017
Lịch chốt danh sách tham gia 15/01/2017

5:Xây dựng – Giàn giáo

Nơi làm việc Tokyo
Nội dung công việc Giàn giáo
Giới tính Nam
Số lượng

60

Độ tuổi 20 – 30
Tay nghề/ Trình độ Xây dựng/ Cấp 3
Yêu cầu khác Đã từng đi bộ đội về
Yêu cầu đặc biệt Không sợ độ cao
Hình thức tuyển Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản 145.520Y

Trợ cấp đào tạo tháng đầu

60.000Y
Thời gian thi tuyển 21/01/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến 07/2017
Lịch chốt danh sách tham gia 15/01/2017

6:Xây dựng – Xây trát

Nơi làm việc Aichi
Nội dung công việc Xây trát
Giới tính Nam
Số lượng 18
Độ tuổi 20 – 30
Tay nghề/ Trình độ Xây dựng/ Cấp 3
Yêu cầu khác Không
Yêu cầu đặc biệt Không sợ độ cao
Hình thức tuyển Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản 130.520Y

Trợ cấp đào tạo tháng đầu

60.000Y
Thời gian thi tuyển 25/01/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến 05/2017
Lịch chốt danh sách tham gia 15/01/2017

7:Xây dựng – Cốt thép

Nơi làm việc Iwate
Nội dung công việc Cốt thép
Giới tính Nam
Số lượng 18
Độ tuổi 18 – 30
Tay nghề/ Trình độ Xây dựng/ Cấp 3
Yêu cầu khác Không
Yêu cầu đặc biệt Không sợ độ cao
Hình thức tuyển Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản 138.520Y

Trợ cấp đào tạo tháng đầu

60.000Y
Thời gian thi tuyển 23/01/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến 05/2017
Lịch chốt danh sách tham gia 14/01/2017

8:Xây dựng – Giàn giáo

Nơi làm việc Yamaguchi
Nội dung công việc Giàn giáo
Giới tính Nam
Số lượng 18
Độ tuổi 18 – 30
Tay nghề/ Trình độ Xây dựng/ Cấp 2
Yêu cầu khác Không
Yêu cầu đặc biệt Không sợ độ cao
Hình thức tuyển Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản 130.520Y

Trợ cấp đào tạo tháng đầu

60.000Y
Thời gian thi tuyển 17/01/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến 05/2017
Lịch chốt danh sách tham gia 12/01/2017

9:Xây dựng – Giàn giáo

Nơi làm việc Hiroshima
Nội dung công việc Giàn giáo
Giới tính Nam
Số lượng 18
Độ tuổi 18 – 30
Tay nghề/ Trình độ Xây dựng/ Cấp 2
Yêu cầu khác Không
Yêu cầu đặc biệt Không sợ độ cao
Hình thức tuyển Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản 130.520Y

Trợ cấp đào tạo tháng đầu

60.000Y
Thời gian thi tuyển 17/01/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến 05/2017
Lịch chốt danh sách tham gia 12/01/2017

Đang cập nhật….

Trên đây là danh sách các đơn hàng tuyển dụng lao động đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản làm xây dựng với phí thấp,lương cao bay nhanh. Liên hệ ngay để đăng ký trực tiếp với công ty không qua môi giới.

Liên hệ :

Phòng tuyển dụng Nhật Bản

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản TTC

Địa chỉ: Tòa nhà Kim Ánh, ngõ 78, Duy Tân , Cầu Giấy , Tp.Hà Nội .

Điện thoại: 0946.515.661 – 0971.704.345

Bình luận:

Please enter your comment!
Please enter your name here