HỌC TIẾNG NHẬT CƠ BẢN: BÀI 3  –  GIÁO TRÌNH MINNA NO NIHONGO

754

HỌC TIẾNG NHẬT CƠ BẢN: BÀI 3  –  GIÁO TRÌNH MINNA NO NIHONGO

Giáo trình Minano Nihongo bài 3 xin hướng dẫn các bạn hệ thông từ vựng, cầu trúc câu giới thiệu địa điểm/ nơi chốn, chỉ cho ai đó một nơi nào hoặc người nào đó ở đâu.

 

 1. Từ Vựng

 

ここ ở đây そこ ở đó あそこ ở kia どこ (nghi vấn từ) ở đâu

 

こちら ( kính ngữ) ở đây

そちら (//) ở đó

あちら (//) ở kia

どちら (//)(nghi vấn từ) ở đâu, ở hướng nào

きょしつ phòng học

しょくど nhà ăn

じむしょ văn phòng

かいぎしつ phòng họp

うけつけ quầy tiếp tân

ロビー đại sảnh (LOBBY)

へや căn phòng

トイレ(おてあらい) Toilet

かいだん cầu thang

エレベーター thang máy

エスカレーター thang cuốn

(お)くに <(o) kuni> quốc gia ( nước)

かいしゃ công ty

うち nhà

でんわ điện thoại

くつ đôi giầy

ネクタイ < NEKUTAI> Cravat ( neck tie)

ワイン rượu tây (wine)

たばこ thuốc lá

うりば cửa hàng

ちか tầng hầm

いっかい tầng 1

なんかい (nghi vấn từ) tầng mấy

~えん <~en> ~ yên ( tiền tệ Nhật bản)

いくら (nghi vấn từ) Bao nhiêu ( hỏi giá cả)

ひゃく Trăm

せん ngàn

まん vạn ( 10 ngàn)

すみません xin lỗi

(を)みせてください。<(~o) misete kudasai> xin cho xem ~

じゃ(~を)ください。 vậy thì, xin cho tôi (tôi lấy) cái ~

しんおおさか tên địa danh ở Nhật

イタリア Ý

スイス Thuỵ Sỹ

 

 1. Ngữ pháp – Mẫu câu

 

Mẫu câu số 1. ここ

 

そこ は_____です。

あそこ

 

– Ý nghĩa: Đây là/đó là/kia là _____

– Cách dùng dùng để giới thiệu, chỉ cho ai đó một nơi nào đó

– VD:

Koko wa uketsuke desu. (đây là bàn tiếp tân)

 

Mẫu câu số 2.   ここ

 

_____ は  そこ です。 <_____ wa soko desu>

あそこ

 

– Ý nghĩa: _____ là ở đây/đó/kia.

– Cách dùng: dùng để chỉ rõ địa điểm nào đó ở đâu hoặc một người nào đó ở đâu. Thường đựơc dùng để chỉ cho ai đó một nơi nào hoặc người nào đó.

 

– VD:

 1. Satou san wa soko desu. < anh Satou ở đó>
 2. Shokudou wa ashoko desu. < Nhà ăn ở kia>

 

Mẫu câu số 3. ______は どこ ですか。<_____wa doko desuka.>

 

– Ý nghĩa: _____ ở đâu?

– Cách dùng: dùng để hỏi nơi chốn hoặc địa điểm của một người nào đó đang ở đâu. Chúng ta có thể kết hợp câu hỏi này cho cả hai cấu trúc 1. và 2. ở trên.

 

– VD:

 1. koko wa doko desuka? (đây là đâu?)
 2. ROBI- wa doko desuka? (đại sảnh ở đâu?)
 3. SANTOSU san wa doko desuka? ( Anh SANTOSE ở đâu?)

+ SANTOSUSAN wa kaigi jitsu desu. ( Anh SANTOSE ở phòng họp)

 

Mẫu câu số 4.   こちら

 

_____は そちら です。 <_____wa sochira desu.>

あちら

 

– Ý nghĩa: _____ là đây/đó/kia ( nếu dùng chỉ người thì có nghĩa là Vị này/đó/kia)

– Cách dùng: Tương tự với cách hỏi địa điểm, nơi chốn, người ở trên. Nhưng nó được dùng để thể hịên sự lịch thiệp, cung kính đối với người đang nghe. Nghĩa gốc của các từ này lần lượt là (Hướng này/đó/kia)

 

– VD:

Kaigi jitsu wa achira desu. (phòng họp ở đằng kia ạ)

Kochira wa Take Yama sama desu. (đây là ngài Take Yama)

 

Mẫu câu số 5. _____は どちら ですか。<_____ wa dochira desuka?>

 

– Ý nghĩa: _____ ở đâu? ( nếu dùng cho người thì là : ____ là vị nào?)

 

– Cách dùng: đây là câu hỏi lịch sự cung kính của cách hỏi thông thường.

 

– VD:

ROBI- wa dochira desuka? ( Đại sảnh ở hướng nào ạ?)

Take Yama sama wa dochira desuka?(ngài Take Yama là vị nào ạ?)

 

 

Mẫu câu số 6.

 

______は どこの ですか。<_____ wa doko no desuka?>

______は ~の です。 <_____wa ~ no desu>

 

– Ý nghĩa: _____ của nước nào vậy?

______ là của nước ~

 

– Cách dùng: Đây là cấu trúc dùng để hỏi xuất xứ của một món đồ. Và trong câu trả lời, ta có thể thay đổi chủ ngữ ( là món đồ thành các từ như và đưa ra đứng trước trợ từ WA và đổi từ đã thay thế vào vị trí sau trợ từ NO thì sẽ hay hơn, hoặc ta có thể bỏ hẳn luôn cái từ đã đổi để cho câu ngắn gọn.

 

– VD:

kono tokei wa doko no desuka? (cái đồng hồ này là của nước nào?)

sore wa SUISU no (tokei) desu. (đó là đồng hồ Thuỵ Sĩ)

 

Mẫu câu số 7

 

_____は なんがい ですか。 < _____ wa nangai desuka?>

_____は ~がい です。 <______wa ~gai desu>

 

– Ý nghĩa: ______ ở tầng mấy?

______ở tầng ~.

 

– Cách dùng: Đây là câu hỏi địa đỉêm của một nơi nào đó ở tầng thứ mấy.

 

– VD:

RESUTORAN wa nankai desuka? ( nhà hàng ở tầng mấy?)

RESUTORAN wa gokai desu. ( nhà hàng ở tầng năm)

 

 

Mẫu câu số 8

 

_____は いくら ですか。[/color] ( _____ wa ikura desuka?)

______は ~ です。 (_____wa ~ desu)

 

– Ý nghĩa: ______ giá bao nhiêu?

_____ giá ~

 

– Cách dùng: Dùng để hỏi giá một món đồ.

 

– VD:

kono enpitsu wa ikura desuka? ( cái bút chì này giá bao nhiêu?)

sore wa hyaku go jyuu en desu. ( cái đó giá 150 yên)

 

Phần Phụ:

 

なんがい。 < nangai> Tầng mấy

いっかい < ikkai> tầng 1

にかい tầng 2

さんがい tầng 3

よんかい tầng 4

ごかい < gokai> tầng 5

ろっかい tầng 6

ななかい tầng 7

はっかい tầng 8

きゅうかい tầng 9

じゅうかい tầng 10

Các từ màu khác là các từ có âm đặc biệt.

Các tầng sau ta cũng đếm tương tự và các số đặc biệt cũng được áp dụng cho các tầng cao hơn ( ví dụ: tầng 11 : jyuu ikkai, tầng 13: jyuu sangai)

Bình luận:

Please enter your comment!
Please enter your name here