Hình ảnh thực hành lao động xây dựng ở công ty Thăng Long OSC

2313

Hình ảnh thực tế về nhóm lao động trong quá trình thực hành làm xây dựng tại côn ty Thăng Long OSC .

Bình luận: