Hình ảnh thực hành lao động xây dựng ở công ty Thăng Long OSC

2400

Hình ảnh thực tế về nhóm lao động trong quá trình thực hành làm xây dựng tại côn ty Thăng Long OSC .

Bình luận:

Please enter your comment!
Please enter your name here