9.837 lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động tháng 11

504
Hiện nay , đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài gia tăng trong những năm gần đây. Con số thống kê báo cáo từ các doanh nghiệp tăng lên mạnh mẽ . Với các thị trường lớn như Nhật Bản , Đài Loan , Macao , Algeria …..
Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11 năm 2015 là 9.837 lao động (3.700 lao động nữ).

Cụ thể, đi xuất khẩu lao động Đài Loan: 5.308 lao động (1.700 lao động nữ), xuất khẩu Nhật Bản: 2.646 lao động (1.194 lao động nữ), Hàn Quốc: 630 lao động (41 lao động nữ), Malaysia: 735 lao động (550 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 265 lao động (157 lao động nữ), Macao: 57 lao động (57 lao động nữ) và các thị trường khác.
Như vậy, trong 11 tháng đầu năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 109.252 lao động (35.472 lao động nữ), vượt 15% kế hoạch năm 2015 và bằng 110,64%% so với cùng kỳ năm ngoái.

molisa.gov.vn

 

Bình luận:

Please enter your comment!
Please enter your name here